" Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

Osallistu kirjoituskilpailuun!

Oletko innostunut kirjoittamisesta? SRK etsii uusia käsikirjoituksia.

Romaanien kirjoituskilpailu

1. Kilpailun tavoitteena on uskovaisen ihmisen elämää kuvaavien käsikirjoitusten löytäminen. Vaihtoehtoisesti käsikirjoitus voi kertoa myös elävän uskon löytämisestä tai uskon menettämisestä ja uudelleen löytämisestä. Kirja kannattaa suunnata tietylle kohderyhmälle.

2. Käsikirjoituksen suositeltu laajuus on 100–200 liuskaa rivivälillä 1,5. Teksti kirjoitetaan tietokoneella ja lähetetään paperitulosteena.

3. Romaani ei pyri sanomaan kaikkea, vaan jättää tilaa myös lukijan ajatuksille ja tulkinnoille. Kirjallisuuden muotona romaani antaa kirjoittajalle vapauden monenlaisiin muoto- ja sisältöratkaisuihin. Kirjoittajan on hyvä olla uskollinen omalle tyylilleen ja ilmaisutavalleen. Kristillinen romaani ei voi kuitenkaan jättää uskon kannalta keskeisiä kysymyksiä avoimiksi.

4. Kilpailutyöt arvioidaan kahdesta näkökulmasta: menestymiseen vaikuttaa sekä käsikirjoituksen kaunokirjallinen taso että se, miten uskon näkökulma tulee esille. Uskon näkökulman tulisi olla luonteva osa kokonaisuutta. 

5. Kilpailussa jaetaan kolme palkintoa: I palkinto 1 500 €, II palkinto 1 000 € ja III palkinto 750 €. Lisäksi kilpailulautakunta voi antaa tunnustuspalkintoja harkintansa mukaan. 

6. Kilpailulautakuntana toimii julkaisujen toimitusneuvosto, jonka apuna on palkintolautakunta.

7. Kilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa Ari-Pekka Palola, p. 0400 997 211, sp. ari-pekka.palola@srk.fi. 

8. Kilpailuaika on 1.6.2019–31.5.2020. 

9. Kilpailuun tarkoitetut käsikirjoitukset lähetetään postitse osoitteeseen: Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys / Maarit Määttä, Kiviharjunlenkki 7, 90220 Oulu. Halutessasi voit lähettää paperitulosteen sijasta muistitikun, joka sisältää käsikirjoituksen pdf-tiedostona. Kuoreen tunnus: ”Romaanikilpailu”. Käsikirjoitukset lähetetään nimimerkillä varustettuna. Mukaan liitetään suljettu kirjekuori, jossa on kirjoittajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

10. Osallistumalla kilpailuun kirjoittaja luovuttaa käsikirjoituksensa SRK:n käyttöön. Julkaistavasta teoksesta maksetaan erikseen tekijänpalkkio. Kilpailuun lähetettyjä käsikirjoituksia ja muistitikkuja ei palauteta.