" Sest sinu juures on eluallikas, sinu valguses me näeme valgust. Ps 36: 10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

Vanalestadiuslus

Vanapärane lestadiuslus on üks Soome evangeelse luterliku kiriku äratusliikumistest. See äratusliikumine on levinud ka väljapoole Soome piiridest. Äratusliikumisel on regulaarset tegevust 22 erinevas maas. Kõige tähtsamad tegutsemisvormid on kokkutulekud, pühapäevakoolid, ringid eelkooliealistele ning piiblikoolid lastele ja noortele. Nende keskne sisu on Piibli lugemine ja seletamine, palved ning Siioni laulud ja kirikulaulud.

Et oma tegevust organiseerida, on vanapärased lestadiuslased asutanud rahuühendusi, mille kogunemised on kõigile avatud. Soomes tegutseb 173 rahuühendust, milles on kokku umbes 35000 liiget. Rahuühenduste katusorganisatsioon on Soome Rahuühenduste Keskühendus (SRK), mis toetab rahuühenduste tegutsemist, teeb misjonitööd, organiseerib laagreid ning avaldab ajalehti, raamatuid ja helisalvestisi. Sellel SRK veebilehel saad tutvuda SRK ja rahuühenduste tegevusega.

Vanapäraste lestadiuslaste käsitused usuasjadest põhinevad Piiblil. Meie mõtleme, et Piibel on Jumala sõna ja et Jumal on avaldanud Piiblis kõike, mis inimesel on vaja teada selleks, et ta võiks patu võimu alt pääseda, ühenduses Jumalaga elada ja igavese elu saada. Piibel on vanapärastele lestadiuslastele kõige kõrgem juhis usku ja elu puudutavates küsimustes. 

Vanapärased lestadiuslased elavad normaalselt ühiskonnas, aga soovivad hoida kinni Piibli õpetustest ja traditsionaalsetest kristlikest väärtustest ja elada nende järgi. Meie suhtume positiivselt ühiskonna muutustesse, kui need ei ole vastuolus usu ja hea südametunnistusega. Meie hindame kohuse- ja vastutustundlikkust ning tahame osaleda aktiivselt ühiskonna arendamises.