" Sest sinu juures on eluallikas, sinu valguses me näeme valgust. Ps 36: 10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

KOKKUTULEKUD

SRK ja rahuühenduste tegevuses on kokkutulekud kesksel positsioonil. Kokkutulekutesse kogunevad eri vanustest inimesed kuulama Jumala sõna, mis on mõeldud igaühe jaoks et uskuda. Kokkutuleku program koosneb Siioni lauludest, kirikulauludest ning jutlustest. Kokkutulekujutluse aluseks loetakse Piiblist koht, mida jutlustajaks kutsutud vend seletab.


Kokkutulekutest kuulutatakse Päivämies-ajalehes ja mitmetes kohalikes-, koguduste ning maakondade ajalehtedes. Infot kokkutulekukohtade ja toimumisaegade kohta on leida ka SRK ja rahuühenduste internetilehekülgedelt.
Kokkutulekud toimuvad lahtiste ustega ja nendesse võib tulla vabalt vaatama ja kuulama.

SOOMES

Rahuühendused korraldavad kokkutulekuid Soome eri paigus oma haldushoonetes, kodudes kirikutes ja teistes.