" Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

Möten

Den viktigaste verksamhetsformen för fridsföreningar är möten eller sammankomster. Mötet är ett öppet evenemang för allmänheten, oftast i fridsföreningens hus, där folk i olika åldrar samlas för att lyssna på predikantens förklaring om Bibelns text.

Mötesprogrammet består av gemensamma sånger, psalmer och Sions sånger, samt av en eller flera predikningar. Som inledning till en predikan läses en text ur Bibeln som förklaras av en man som är inkallad till predikant. En viktig del av predikan är löftet, som tillhör alla, att ha rätten att tro syndernas förlåtelse.

Till mötesevenemang är alla välkomna för att se och höra. Du kan finna mer information om möten i tidningen Päivämies och på fridsföreningarnas webbplatser.