" Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

Kommunikation

Kommunikation ger information om SRK:s och fridsföreningars verksamhet samt om väckelserörelsens lära, tron och livet. Utgångspunkten är att öka kunskapen om gammallaestadianismen och skapa möjligheter för evangeliets arbete.

SRK kommunicerar om sin verksamhet via olika kanaler: tryckta medier, webbsidor och sociala medier. På somrarna är en betydelsefull kommunikationskanal Kesäseuraradio (sv. sommarmötesradio), som förmedlar sommarens stora möten online. Innehållet i SRK:s publikationer och inspelningar öppnar upp aktuella frågor relaterade till den gammallaestadianska tron.

SRK:s kommunikation samordnas av kommunikationschefen tillsammans med generalsekreteraren och styrelsen.