" Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

MISSIONSARBETET

Uppgiften av SRK:s missionsarbete år att stöda fridsföreningarnas mötesverksamhet i Finland, genom att anordna möten på sådana områden, var mötesverksamheten annars är ringa. Andakter och mässor anordnas också i fängelser och andra straffanstalter.

Sommarmötet är SRK:s största årliga mötesevenemang. Det anordnas turvis i tre områden och på olika orter. Man kan lyssna på Sommarmötet också på sommarmötesradion eller genom internet.

SRK sänder predikanter också till möten utanför Finland. Detta arbete görs tillsammans med LLC och SFC.

Sändningar från möten kan lyssnas också på radion och genom internet från fridsföreningar, Sommarmötet och folkhögskolor. Tolkade mötestal på många olika språk kan lyssnas från Sommarmötet och från möten som fridsföreningarna har anordnat. Mötessändningar kan lyssnas också på några kommersiella radiokanaler.

SRK utvecklar informationen för sina egna behov, för Sommarmötet och för att stöda fridsföreningarnas verksamhet. SRK upprätthåller en arkiv, i vilken läggs i förvar SRK:s publiceringar och annat material som anknyter sig till SRK:s verksamhet.

 

MISSIONSARBETET I HEMLANDET

Missionsmöten anordnas huvudsakligen på orter, var det finns inte möten anordnade av fridsföreningar eller var det finns inga fridsföreningarnas egna predikanter.

 

MISSIONSARBETET I UTLANDET

SRK anordnar möten regelbundet utanför vårt lands gränser i många olika land.

 

SOMMARMÖTET

Sommarmötet är det största evenemang av Finlands Fridsföreningars Centralförening.

 

RADIOARBETET

Lokala fridsföreningar gör samarbete med kommersiella radiokanaler på olika håll i Finland, när de förverkligar radiosändningar från mötesevenemang.

 

Kotimaan lähetystyö

Lähetysseuroja järjestetään pääasiassa paikkakunnilla, joissa ei ole rauhanyhdistysten järjestämiä seuroja tai joissa ei ole rauhanyhdistysten omia puhujia. Läs mer…

Ulkolähetystyö

SRK järjestää maamme rajojen ulkopuolella säännöllisesti seuroja useassa eri maassa. Läs mer…

Radiotyö

Paikalliset rauhanyhdistykset tekevät yhteistyötä kaupallisten radiokanavien kanssa eri puolilla Suomea toteuttaessaan seuratapahtumien radiolähetyksiä. Läs mer…