" Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

Publikationer

SRK utövar en regelbunden och aktiv publikationsverksamhet. Målet med publikationerna är att stödja de kristnas trosliv, förmedla inbjudan till Guds rike och stödja de kristna värderingar och det kristna levnadssättet.

Utöver det andliga budskapet handlar publikationerna om aktuella företeelser, livets vändpunkter, vardagens glädje- och sorgämnen samt svåra och smärtsamma frågor relaterade till dessa.

Publikationer i vår kristlighet lämnar inte läsaren ensam med sina problem utan strävar efter att erbjuda lösningar och behålla hoppets klara perspektiv.

De viktigaste produkterna är böcker och inspelningar i olika format. Ta gärna del av utbudet i adressen julkaisumyymälä.fi