" Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

Tidningar

Genom SRK:s kommunikation ges information om SRK:s och fridsföreningars verksamhet samt om den gammallaestadianska väckelserörelsens lära, tron och livet. Utgångspunkten är att öka tryggheten inom gammallaestadianska kretsar och skapa möjligheter för evangeliets arbete.

SRK:s kommunikation ansvaras av dess styrelse. Enligt reglerna har styrelsens ordförande makten att tala å centralorganisationens vägnar. SRK:s kommunikation samordnas av kommunikationschefen tillsammans med generalsekreteraren och styrelsen.

De viktigaste kommunikationskanalerna är Päivämies och dess nättidning samt sommarmötesradion. Sociala medier-konton och webbsidor stöder Päivämies och sommarmötesradions kommunikation. SRK anordnar årligen en mediaträff i samband med Suviseurat. Övriga presskonferenser arrangeras och pressmeddelanden skapas efter behov.