" Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

Sommarmöten

Suviseurat (sv. sommarmöte) är den årliga sommarhögtiden för den gammallaestadinska väckelserörelsen, som tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Suviseurat är det största andliga evenemanget i Norden. Evenemanget arrangeras årligen i månadsskiftet juni-juli. Till den veckolånga tillställningen kommer det deltagare från ett 40-tal länder från olika håll i världen. De senaste åren har Suviseurat haft ca 80 000 besökare.

Alla är välkomna till Suviseurat. Det finns ingen deltagaravgift.

  Det viktigaste i evenemanget är Guds ord och predikningar som grundar sig i det, den gemensamma sången och sammanträffanden. Utöver predikningar anordnas det i det stora mötestältet nattvard på lördag och gudstjänst på söndag. På sommarmötessöndag anordnas det gudstjänster även i närområdets kyrkor i samarbete med lokala församlingar.

Mer information om Suviseurat finns i adressen www.suviseurat.fi.