" Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

Möten i hemlandet

I SRK:s och fridsföreningarnas verksamhet har möten en central position. Föreningarna annonserar om möten i tidningen Päivämies, på sina webbplatser (rauhanyhdistyksien internet-sivuilla) och i många lokala församlings- och landskapstidningar. Mötesevenemang är öppna för alla för att fritt se och lyssna.

Fridsföreningarna på olika håll i Finland anordnar möten förutom i sina egna lokaler även i hem, kyrkor och andra församlingslokaler samt i olika institutioner.

SRK anordnar möten i sådana områden dit fridsföreningarnas verksamhet inte når. Till dessa hör fängelser och övriga straffanstalter.