" Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

Päivämies

Tidningen Päivämies, som ges ut en gång per vecka, skriver om gammallaestadianismen och dess verksamhet och tar ställning till centrala samhälleliga och kyrkliga frågor. Päivämies kan prenumereras som papperstidning och i digitalt format. Prenumeration sker i SRK:s nätbutik eller via Päivämies-appen.

Utöver nyheter innehåller Päivämies andaktstexter, intervjuer och reportage. Återkommande spalter är bl.a. Kolumni (Kolumn), Pysäkki (Hållplats) och Elämää ja ihmisiä (Liv och människor). En gång i månaden ges ut Kapsäkki-sidor riktade för unga läsare.

Siionin Lähetyslehti ges ut en gång i månaden som bilaga till Päivämies. Denna missionstidning innehåller skrifter om den doktrinära läran, andaktstexter och berättelser från missionsresor. Tidningen är grundad 1911, och den har getts ut som bilaga till Päivämies sedan 2011.

Päivämies nättidning kan läsas avgiftsfritt på paivamies.fi. I nättidningen ges ut en del av papperstidningens artiklar samt bloggar och egna artiklar. Päivämies kan även följas på Facebook (facebook.com/paivamies/) och Twitter (twitter.com/PaivamiesFi).

Päivämies som gavs ut 1954 har idag en upplaga på ca 22 000.