" Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

Övriga publikationer

Biblar

Sedan år 1923 har SRK publicerat Den gamla kyrkobibeln dvs. Biblia. Av SRK utgivna Biblia är i enlighet med årets 1878 upplaga. 2011 publicerades Trio Bibel, som innehåller tre bibelöversättningar parallellt: Biblia, översättningen 1933/1938 och årets 1992 Kyrkobibel.

Sångböcker

Siionin laulut (Sions sånger) är de gammallaestadianernas egen sångbok, vars första utgåva publicerades 1916. Den övergripande reformen av sångboken avslutades för att hedra 100-årsjubileet 2016. Den förnyade sångboken innehåller 367 sånger. Siionin laulut publiceras alltid som en gemensam volym med den evangelisk-lutherska kyrkans psalmbok.

Förutom den tryckta versionen är sångboken också tillgänglig såväl i en mobilversion som fungerar på mobiltelefon, som i en datorversion. Utöver SRK:s nätbutik säljs mobilversioner i Apple App Store och Google Play Butik.