" Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

Välkommen till sommarmötet

Detta år arrangeras Sommarmötet genom försändelser i radion och internet. Som Sommarmötets motto har man valt ”Ske din vilja (Matt. 6:10)”. Dessa är Jesu ord i bergspredikan i vilken han lär åt sina följare bönen ”Vår fader” .

Det påminner oss att vi får vända till Gud i alla livets tillfällen. Gud leder skapelsens och den enskilda människans liv. Han leder också sitt rikes arbete i mitten av den här världen. Guds vilja är att människorna skulle leva i gemenskap med honom och skulle erfara hans nåd och kärlek. Det budskap skall förmedlas på Sommarmötets olika kanaler.

Under avvikande förhållanden måste man på sommaren 2020 arrangera större händelser på ett nytt sätt. Sommarmötets programinnehåll är emellertid i största delen detsamma. Sommarmötet kan lyssnas genom ”Kesäseuraradio” (Sommarmötesradion). Dessutom en del av innehållet sänds som videor.

På denna sida finner du innehållet av programmet och information om Sommarmötet 2020. Välkommen att lyssna på!