" Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys

SRK tukee ja palvelee paikallisia rauhanyhdistyksiä sekä lähetys- ja leirityön ja julkaisutoiminnan kautta myös yksittäisiä kristittyjä.

Rauhanyhdistykset ovat SRK:n jäseniä, jotka vuosikokousedustajiensa välityksellä valitsevat keskusyhdistyksen luottamushenkilöt ja päättävät sen toiminnan suuntaviivoista. SRK:n perustehtävänä on tarjota rauhanyhdistyksille tukea ja neuvoja niiden toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Rauhanyhdistykset ovat antaneet SRK:n tehtäväksi julkaisu- ja leirityön organisoimisen sekä seurojen järjestämisen niillä paikkakunnilla, joissa ei ole omaa rauhanyhdistystä tai sen voimavarat eivät riitä seurojen järjestämiseen.

Ulkolähetystyö on 1990-luvun alusta lähtien muodostunut keskeiseksi osaksi SRK:n toimintaa. Lähetystyötä tehdään säännöllisesti 19 eri maassa ja tarpeen mukaan muuallakin. Lähetystyön raamatullisena lähtökohtana on Jeesuksen lähetyskäsky: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille” (Mark. 16:15).