" Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:9

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

SRK:n henkilökunta

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(at)srk.fi

Kaarivaara Juha   pääsihteeri   040 556 5947

Julkaisutyön yksikkö 
Lohi Olli   vs. kustannuspäällikkö   044 757 0056
Aho Hanna   kustannustoimittaja   040 180 2480
Hartikainen Sasu   musiikin ja markkinoinnin asiantuntija   040 089 3427
Illikainen Anna   vs. kustannustoimittaja   040 152 1553
Luokkanen-Pylvänäinen Elise   graafinen suunnittelija   050 539 5399
Määttä Maarit   julkaisusihteeri   040 766 8263
Palola Ari-Pekka   historiantutkija   040 099 7211 
Rautakoski Arja   graafinen suunnittelija   040 189 3089
Turtinen Sirkka-Liisa   taittaja   040 089 3381

Lapsi- ja perhetyön yksikkö
Hintikka Jouni   lapsi- ja perhetyön johtaja   040 558 2624   
Hietala Marika   lapsi- ja perhetyön sihteeri   040 766 7594
Kainua Pekka   perhetyön asiantuntija   040 528 4446     
Laurila Pirkko   leirityön pääemäntä   040 766 8124   
Luokkala Juha   lapsi- ja perhetyön asiantuntija   044 967 9672   
Syrjälä Asko   leirityön asiantuntija, suviseuratyö   040 016 5042   

Lähetystyön yksikkö
Alanko Juha   lähetystyön johtaja   050 559 4422
Kopperoinen Miika   lähetystyön asiantuntija  050 330 9986
Luukkonen Veli   järjestelmäkehittäjä   044 747 6265
Pärkkä Henna   arkistonhoitaja   040 766 7583
Timlin Päivi   tietojärjestelmäasiantuntija   040 662 3232
Äijälä Leena   lähetystyön sihteeri   040 089 3431

Talousyksikkö 
Tiirola Jouni   talouspäällikkö   040 171 4080
Korkiakoski Mirja   julkaisumyyjä   040 149 3530
Lukka Eija   kirjanpitäjä, palkanlaskija  040 766 8154
Rehu Maarit   pääemäntä   040 766 8269
Suominen Sirkka   taloussihteeri   040 766 7931
Tölli Minna   julkaisumyymälän vastaava   040 558 3768
Vihelä Elina   lehtirekisterin vastaava, ilmoituslaskut   040 558 3972

Viestintäyksikkö
Lohi Olli    Päivämiehen päätoimittaja ja viestintäpäällikkö    044 757 0056
Holmi Maija   graafinen suunnittelija   040 766 8237
Isopahkala Katri   toimituspäällikkö   044 792 2116
Kallunki Hanna   Päivämiehen verkkotoimittaja   040 676 6339
Karjula Pekka   äänitetuotanto   040 058 7920
Karsikas Sisko-Liisa   ilmoitussihteeri   040 766 8257
Lehto Sirkka   vs. toimittaja   044 706 7057
Martikainen Päivi   toimittaja   040 660 4441
Ojalehto Juhani   vs. toimittaja   040 673 4342
Pohjola Eeva   vs. toimittaja   044 534 4507