" Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

SRK:n hallinto

Vuosikokous

SRK:n vuosikokous kokoontuu Suviseurojen yhteydessä. Sen keskeisiä asioita ovat edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely ja hyväksyminen. Lisäksi vuosikokous valitsee seuraavalle toimikaudelle johtokunnan ja toimitusneuvoston jäsenet sekä tilintarkastajat. Vuosikokousasiakirjat lähetetään jäsenyhdistyksille toukokuun aikana.

Johtokunta ja työvaliokunta

SRK:n johtokuntaan kuuluu 24 jäsentä, joista kukin on valittu neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kuusi johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Johtokunta kokoontuu vuoden aikana yleensä seitsemän kertaa. Yksi kokoontumisista on SRK:n johtokunnan jäsenten ja heidän puolisoiden leiri jossakin leirikeskuksessamme.

Johtokunta valitsee vuosittain puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Lisäksi johtokunta valitsee vuosittain työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtajiston lisäksi kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. Työvaliokunta on johtokunnan alainen. Se hoitaa yhdistyksen käytännön asioita johtokunnan antaman toimivallan rajoissa sekä valmistelee johtokunnan kokoukset. Työvaliokunta kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Työvaliokunnan asialistan valmistelee toimiston johtoryhmä yhdessä puheenjohtajan kanssa. Pääsihteeri ja toimiston osastojen johtajat toimivat esittelijöinä johtokunnan ja työvaliokunnan kokouksissa. Pääsihteeri toimii kokousten sihteerinä.

Toimitusneuvosto

Julkaisujen toimitusneuvostoon kuuluu kahdeksan jäsentä, jotka vuosikokous valitsee johtokunnan esityksen pohjalta neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kaksi jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Toimitusneuvosto kokoontuu vuoden aikana 15–20 kertaa. Kustannuspäällikkö toimii sihteerinä kokouksissa.

Toimitusneuvoston tehtävänä on valvoa SRK:n julkaisujen linjaa. Se käsittelee kaikkien kirjojen käsikirjoitukset ja hyväksyy ne julkaistaviksi. Toimitusneuvosto käsittelee lehtien vuosisuunnitelmat ja ottaa tarvittaessa kantaa myös yksittäisten kirjoitusten sisältöön.

Äänitteiden sisällön käsittelyn toimitusneuvosto on vastuuttanut kahdeksan jäseniselle musiikkityöryhmälle, jonka kokoonpanon työvaliokunta hyväksyy toimitusneuvoston esityksen pohjalta kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Neljä jäsenistä on joka toinen vuosi erovuorossa. Musiikkityöryhmä kokoontuu vuoden aikana 6–9 kertaa. Musiikin ja markkinoinnin asiantuntija toimii sihteerinä kokouksissa.

Puhujienkokoukset

SRK järjestää vuosittain kaksi kokousta, joihin kutsutaan kaikki rauhanyhdistysten puhujat. Perinteinen puhujien ja seurakuntavanhinten kokous pidetään Suviseurojen yhteydessä. Tähän kokoukseen osallistuvat myös rauhanyhdistysten valitsemat seurakuntavanhimmat. Toinen kokous, joka on tarkoitettu pelkästään puhujille, järjestetään joulukuun lopussa yleensä Oulun rauhanyhdistyksellä.

Johtokunta päättää kokousten alustusten aiheet, kutsuu alustajat ja hyväksyy alustusten sisällön etukäteen.