" Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

Perhe- ja diakoniatyö

SRK:n perhe- ja diakoniatyö tukee rauhanyhdistyksissä tehtävää työtä. Rauhanyhdistysten perhe- ja diakoniatyö on hyvinvointia tukevaa sekä kuormittavia tilanteita ennalta ehkäisevää evankeliumin työtä. Työ kattaa vapaaehtoisten toteuttamana erilaisia avun muotoja: konkreettinen apu yksineläville sekä perheille, Resurssipankin toiminta, erilaiset teemaillat sekä muu toiminta, joka auttaa uskomaan, toivomaan ja rakastamaan keskellä arkea.

SRK tukee rauhanyhdistyksissä tehtävää työtä tuottamalla koulutusmateriaalia, järjestämällä siihen liittyvää koulutusta niin paikallisyhdistyksissä kuin yhteistyössä kolmen kristillisen kansanopiston kanssa. SRK järjestää myös leirejä ja kursseja eri elämäntilanteissa oleville opistojen kanssa. Vaikeuksien keskellä eläviä tuetaan näillä vertaistukikursseilla sekä kodin arkea tukevien julkaisujen ja kirjoitusten kautta. 

Työn keskiössä on lähimmäisenrakkauden toteuttaminen ja siihen rohkaiseminen: “Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Matt. 22:37–39)

Esimerkkejä rauhanyhdistyksillä tehtävästä työstä (työn painopisteet vaihtelevat paikallisesti):

 • Erilaiset teemaillat
 • Seurakyydityksen järjestäminen ikäihmisille
 • Varttuneiden kerhot ja retket
 • Perhe- ja kaverikerhot
 • Kohtaamisten organisointi (soittokierrokset, vierailut, keskustelut, lenkkihetket)
 • Paikkakunnalle muuttaneiden tutustumispäivät
 • Resurssipankin apu
 • Vauvan syntyessä vietettävät rotinat
 • Vähävaraisten ja kriisin kohdanneiden ruoka-apu.
   

Resurssipankki

Resurssipankki kokoaa SRK:n ja rauhanyhdistysten vapaaehtoistyöhön käytettävissä olevia henkilöitä. Näitä tietoja käytetään paikallisissa rauhanyhdistyksissä erilaisten tehtävien tarjoamiseen. Tehtäviä voivat olla mm. lyhytaikainen lastenhoito, vanhusten luona vierailut sekä oman rauhanyhdistyksen työvuorot. Työtehtävät ovat luonteeltaan vapaaehtoistyötä. Lastenhoidosta maksetaan palkkio.

Voit tutustua toimintaan osoitteessa resurssipankki.fi.