" Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

Lapset ja nuoret

 

Päiväkerho ja muu kerhotoiminta

Kerhoihin kokoontuu pääsääntöisesti 4–6-vuotiaita lapsia yhdessä ohjaajiensa kanssa. Laulut, leikit ja askartelut muodostavat päiväkerhotunnin kehyksen, johon yhteinen uskontotuokio tuo keskeisimmän sisällön.

Pyhäkoulut

Pyhäkoulu on opetustuokio Raamatun kertomuksen pohjalta. Siihen sisältyy myös lauluja ja rukouksia. Pyhäkouluihin kokoontuu pääsääntöisesti 3–11-vuotiaita lapsia.  

Raamattuluokat

Raamattuluokassa lapset ja nuoret kokoontuvat yhdessä ohjaajiensa kanssa Raamatun kertomusten äärelle. Kokoontuminen voi jatkua “iltakylänä” laulujen, pelien ja leikkien sekä yhteisen keskustelun muodossa. Raamattuluokassa keskeistä on kohdata lapsi ja nuori yksilönä ja vahvistaa hänen uskoaan.

Nuortentoiminta

Nuorten perjantai -toiminta lisää uskovaisten nuorten yhteenkuuluvuutta yhteisen tekemisen, pelien ja leikkien kautta. Samalla se vahvistaa nuoren yhteyttä kotisiioniinsa. Yhteisen tekemisen lisäksi iltaan sisältyy keskusteleva uskontotuokio, jonka aiheet nousevat nuorten elämänpiiristä. Keskeisenä tavoitteena on, että uskontotuokiot ja keskustelut lisäävät nuorten raamatuntuntemusta ja kannustavat heitä tutustumaan Raamattuun.