" Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

None

VIELÄ ON AIKAA OSALLISTUA KIRJOITUSKILPAILUIHIN

Julkaistu: 16.8.2023

SRK:n kirjoituskilpailuista kahteen voi osallistui vielä lokakuun loppuun mennessä. Meneillään olevat kilpailut ovat lasten- ja nuortenkirjojen kirjoituskilpailu sekä romaanikilpailu. Lue alta tarkemmat osallistumisohjeet.SRK:N KIRJOITUSKILPAILUN OSALLISTUMISOHJEET

Lasten- ja nuortenkirjojen kirjoituskilpailu

1. Kilpailun tavoitteena on löytää käsikirjoituksia yli 10-vuotiaiden lasten- ja nuortenkirjoihin. Käsikirjoitus voi koostua myös erillisistä kertomuksista, jotka muodostavat kokonaisuuden. Kirja kannattaa suunnata tietylle kohderyhmälle, esimerkiksi alakoululaisille (10–12-vuotiaat) yläkouluikäisille (13–15-vuotiaat) tai sitä vanhemmille nuorille.

2. Käsikirjoituksen suositeltava laajuus on lastenkirjoissa 70–100 liuskaa ja nuortenkirjoissa 100–150 liuskaa 1,5-rivivälillä. Teksti kirjoitetaan tietokoneella ja lähetetään paperitulosteena.

3. Käsikirjoitusten toivotaan olevan uskoa tukevia, aitoja ja tuoreita kuvauksia lasten ja nuorten elämästä. Hyvällä lasten- ja nuortenkirjalla on juoni, joka pitää otteessaan alusta loppuun. Kerronnassa olisi hyvä jättää tilaa lukijan oivalluksille.

4. Kilpailutyöt arvioidaan kahdesta näkökulmasta: menestymiseen vaikuttaa sekä käsikirjoituksen kaunokirjallinen taso että se, miten uskon näkökulma tulee esille. Uskon näkökulman tulisi olla luonteva osa kokonaisuutta.

5. Kilpailussa jaetaan kolme palkintoa: I palkinto 1 500 €, II palkinto 1000 € ja III palkinto 750 €. Lisäksi kilpailulautakunta voi antaa tunnustuspalkintoja harkintansa mukaan.

6. Kilpailulautakuntana toimii julkaisujen toimitusneuvosto, jonka apuna on palkintolautakunta.

7. Kilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa Hanna Aho, sp. hanna.aho@srk.fi.

8. Kilpailuaika on 1.12.2022–31.10.2023.

9. Kilpailuun tarkoitetut käsikirjoitukset lähetetään postitse osoitteeseen: Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys / Maarit Määttä, Kiviharjunlenkki 7, 90220 Oulu. Kuoreen tunnus: ”Lasten- ja nuortenkirjojen kilpailu”. Käsikirjoitukset lähetetään vain nimimerkillä varustettuna. Mukaan liitetään suljettu kirjekuori, jossa on kirjoittajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

10. Osallistumalla kilpailuun kirjoittaja luovuttaa käsikirjoituksensa SRK:n käyttöön. Julkaistavasta teoksesta maksetaan erikseen tekijänpalkkio. Kilpailuun lähetettyjä käsikirjoituksia ei palauteta.


Romaanien kirjoituskilpailu

1. Kilpailun tavoitteena on uskovaisen ihmisen elämää kuvaavien käsikirjoitusten löytäminen. Vaihtoehtoisesti käsikirjoitus voi kertoa myös elävän uskon löytämisestä tai uskon menettämisestä ja uudelleen löytämisestä.

2. Käsikirjoituksen suositeltu laajuus on 100–200 liuskaa rivivälillä 1,5. Teksti kirjoitetaan tietokoneella ja lähetetään paperitulosteena.

3. Romaani ei pyri sanomaan kaikkea, vaan jättää tilaa myös lukijan ajatuksille ja tulkinnoille. Kirjallisuuden lajina romaani antaa vapauden monenlaisiin muoto- ja sisältöratkaisuihin. Kristillinen romaani ei voi kuitenkaan jättää uskon kannalta keskeisiä kysymyksiä avoimiksi.

4. Kilpailutyöt arvioidaan kahdesta näkökulmasta: menestymiseen vaikuttaa sekä käsikirjoituksen kaunokirjallinen taso että se, miten uskon näkökulma tulee esille. Uskon näkökulman tulisi olla luonteva osa kokonaisuutta.

5. Kilpailussa jaetaan kolme palkintoa: I palkinto 1 500 €, II palkinto 1 000 € ja III palkinto 750 €. Lisäksi kilpailulautakunta voi antaa tunnustuspalkintoja harkintansa mukaan.

6. Kilpailulautakuntana toimii julkaisujen toimitusneuvosto, jonka apuna on palkintolautakunta.

7. Kilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa Ari-Pekka Palola, sp. ari-pekka.palola@srk.fi.

8. Kilpailuaika on 1.12.2022–31.10.2023.

9. Kilpailuun tarkoitetut käsikirjoitukset lähetetään postitse osoitteeseen: Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys / Maarit Määttä, Kiviharjunlenkki 7, 90220 Oulu. Kuoreen tunnus: ”Romaanikilpailu”. Käsikirjoitukset lähetetään nimimerkillä varustettuna. Mukaan liitetään suljettu kirjekuori, jossa on kirjoittajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

10. Osallistumalla kilpailuun kirjoittaja luovuttaa käsikirjoituksensa SRK:n käyttöön. Julkaistavasta teoksesta maksetaan erikseen tekijänpalkkio. Kilpailuun lähetettyjä käsikirjoituksia ei palauteta.